barx.org presenterer

Muzak für die Massen

Ørnulf Holthe - Jernbaneslusk

Billy's back! Sjøvendte Sjøen fra Karmøy retter blikket inn i landet og bakover i tid. Analyser av fordums samferdselshistorie blir passe blandet med øs fra vår manns kunnskapsbrønn som tydeligvis rommer alt fra uventet etymologisk innsikt til mer refsende klassebetraktninger.

Slegga slo - og slo - og slo

Ørnulf Holthe (se bilde) har nok aldri klemt fingra mellom slegga og naglene som fester skinnene til svillene, men spalta gleder seg stort over denne klassikeren. Raller eller rallar er eldre ord for anleggsarbeider, særlig løsarbeidere ved jernbanen. Ordet kommer fra svensk rallare, som i sin tur kommer av dialektordet ralla, «trillebår». Årsaken til at det svenske ordet kom inn er at svært mange av de som jobbet på norske jernbaneanlegg var svenske. Tenk på det, din latsabb - når NSB durar över tilårskommen tysk skinnegang, ligger det mye svette og rester fra vannblemmer langs linja. Ørnulf klarer likevel å skildre det gode vennskapet mellom rallerene og de mange tjuvraddene som den dag i dag synes jernbane og spesielt jernbanestasjoners dunkle kroker er attraktive oppholdsplasser.

"Hei lo,
hei lo lo -
Slegga slo og slo"

Enderim er som tidligere omtalt et svært egna virkemiddel innen folklore og bluegrass/soul/heavy metal. Så også i dette tilfellet.

"Ein gang va æ jernbaneslusk
- det e længe sia no"

Dette siste kan tyde på at hovedpersonen har foretatt ei reise. Ei klassereise. På tross av mange samfunns strenge sosiale hierarkier og fastlåste klassestrukturer, er det en stor mengde eksempler på overraskende karrierebrudd opp gjennom historien. Et tidlig, norsk tilfelle av en moderne klassereise er språkgeniet Ivar Aasens utvkling fra fattig bondesønn til statsstipendiat. Klassereiser har også gått motsatt vei, det vil si fra rikdom og høy status til et liv i fattigdom, nød og vanære.

De siste årene har kun Gardermobanen og Bybanen i Bergen vært store prosjekter som har tiltrukket seg moderne rallere. Mon tro om de kan teksten til denne perlen, og husker på sine forfedre der de sitter i isolerte anleggsmaskiner og lytter til P4?

mp3
nyeste artikkel / artikkeloversikt