barx.org presenterer

Muzak für die Massen

Stein Ingebrigtsen - Soldatens Kortstokk

Denne gang en solid historie fra A4-artisten Stein Ingebrigtsen. Trønderen, nå bosatt på Siggerud i Ski kommune utenfor Oslo, har solgt mer enn 1,3 millioner plater. Hvem husker ikke "Treff-serien" fra 70-åra med Ingebrigtsen, Gro Anita Schønn og Inger Lise Rypdal? Nåvel. Dagens melodi er en norsk tilpasning av en amerikansk historie - svært vanlig i norsk pop. For kristne vernepliktige har denne låten kommet til å bety like mye som ZZ Tops "Rough Boy" har betydd for sengevæterne på Hustad leir. Legg merke til Ingebrigtsens tetralske innlevelse i teksten. Leirkommandanten snakker et myndig og realistisk militær-bergensk i Ingebrigtsens regi. Musikken illustrerer på en behagelig måte den sterke historien. Vi legger spesielt merke til lydeffekten umiddelbart etter at Satan blir nevnt i teksten... Hele teksten er gjengitt nedenfor - for optimal opplevelse. Stokk on!

Stein Ingebrigtsen: Soldatens Kortstokk

Under en stor Nato-øvelse i Nord-Norge var en tropp soldater ute på en lang patrulje. Sent lørdag kveld kom de slitne tilbake til leiren. Neste dag var det søndag. Daghavende offiser, en sersjant, samlet de av soldatene som ville gå i kirken. Etter at presten hadde lest velsignelsen, holdt han sin preken. De soldatene som hadde bønnebøker tok dem fram, men en soldat, en ung mening tok i stedet fram en kortstokk som han la ut foran seg. Daghavende offiser så kortene og sa: "Soldat, få vekk det der." Og etter at gudstjnesten var over, ble soldaten arrestert og brakt inn for leirkommandanten. Kommandanten spurte: "Nå, sersjant, hvorfor har du brakt denne soldaten hit?" "Fordi han har spilt kort i kirken, kaptein." "Hva har du å si til ditt forsvar, gutt?" "En hel del, kaptein" svarte soldaten. "Ja, det håper jeg, hvis ikke skal jeg straffe deg hardere enn noen annen noen gang er blitt straffet!" Soldaten sa: "Kaptein, jeg har vært på marsj i 6 dager og har verken bibel eller bønnebok, men jeg håper du etter hvert vil forstå sannheten i min handling." Og med det begynte gutten sin forklaring: "Når jeg ser esset, kaptein, så vet jeg det finnes bare en Gud - en toer forteller meg at bibelen er delt i to deler - det gamle og det nye testamentet. Når jeg ser en treer, tenker jeg på Faderen, Sønnen og den hellige Ånd; mens en firer minner meg om de 4 evangelistene, de var, Matteus, Markus, Lukas og Johannes. Og når jeg ser nummer fem, tenker jeg på de fem bueganger rundt Batisda, der den lamme mannen ble helbredet. Og jeg tenker på de fem byggbrød og to fisker Jesus brukte for å mette fem tusen ved Tiberiasjøen. En sekser forteller meg at på 6 dager skapte Gud himmel og jord. Og en syver forteller at på den syvende dag hvilte Gud fra sin store gjerning. Når jeg ser en åtter, tenker jeg på det antall personer Gud reddet da han lot vannet flomme over jorden, Det var Noa, hans kone og deres sønner og koner. En nier minner meg om de spedalske som Jesus renset. Ni av de ti glemte til og med og takke ham. Tieren står for de ti bud som Herren ga Moses på to steintavler i ørkenen. Kongen forteller meg at det finnes kun en konge i himmelen, Gud, den allmektige. Når jeg ser Dronningen, ser jeg den hellige Jomfru Maria, Himmelens dronning og i knekten ser jeg Satan. Når jeg summerer verdiene på alle mine kort, kommer jeg til trehundreogsekstifem, antall dager i et år. Det er femtito kort, som uker i et år. Det er fire farger, antall uker i en måned. Det er tolv billedkort, slik det er måneder i et år. Så jeg håper du forstår, kaptein. Min kortstokk er for meg min Bibel, min almanakk og min bønnebok."

Og folkens: Historien er sann. Jeg vet - jeg var den soldaten...

mp3
nyeste artikkel / artikkeloversikt